Макс е алчен кога се работи за храна, но бил многу добар со деца

Има ли кандидат кој би му ја одзел коската на Макс само за момент? Неговиот сопственик тврди, нормално, дека тој не би повредил ни мува!