Малиот чичко се налути кога му побараа специфична донација

И соговорниците ги понесе шегата.