Малиот е гладен, но сѐ уште ги нема добро совладано техниките

Најважна е неговата упорности што стигнал до тука.