Малиот има јаки рефлекси

Ја спаси ситуацијата во последен момент.