Малиот има посебна играчка

Најверојатно ја нашол кај мама во фиоката.