Малиот ќе ви покаже како најбрзо да направите родителите да се откажат од вас

Сине, собери си работите и пресели се во домот за сираци…