Малиот криминлец ја надмудри заштитата на кваката поради која не може да излезе надвор

Оди па задржи го во карантин, а уште носи пелена :).