Малиот мрази ескалатори, но тато е тука

Добра им е фината, додека ескалаторот не се допира исто и како да не постои.