Малиот најде начин како да лета со ролерките

Животот е полесен кога имаш 15 кила и немаш страв.