Малиот не ја ценеше шегата на својата мајка за роденденот и збесна

Подобро тематската забава да беше со Хулк.