Малиот рис во шумата се запозна со екстремно агресивната ѕвечарка

Среќа што неговите рефлекси се побрзи од оние на отровниот непријател.