Малиот се возбуди затоа што помисли дека го „хакна системот“

Кога ќе го гледа видеото за 10-15 години ќе му биде прилично смешно.