Малиот слушна престрелка и одлично се справи со ситуацијата

Камуфлажата е клучен момент во преживувањето.