Малиот успеа да оди по вода, но Исус не сака конкуренција

Таман детето помисли дека успеа да ја надитри природата…