Малку за првиот снег и летните гуми на Русите

Најсмешно е што секоја година им се случува истото и никако да ја научат лекцијата.