Малото детенце добило специјална униформа и излезе да ги поздрави своите херои

Децата се чисти души и гледаат дека овие луѓе секој ден работат за да им помогнат на другите. Зошто да не сака да стане како нив?