Малото глувче е многу гладно

Еј, Џери! Враќај го тоа, и јас сум гладен!