Малтерот е минато, а овој лепак е иднината на ѕидањето со блокови!

Не знаеме точно какво е ова чудо, ниту каде може да се набави, но резултатот е повеќе од импресивен.

Ваков сличен производ има познатиот производител на суперлепак Локтајт.

Бидејќи видеото е сецкано, гласајте да видиме дали е вистинито или лажно.