Мамо, тато, гледајте! Си ги избричив веѓите!

Една од најглупите идеи што сме ги виделе во последно време. Погледнете ја само од каква девојка во што се претвори. Се матираше самата себе со еден потег :).