Мапата на НАСА открива како би изгледала 2020 година без пандемијата

Оваа година сите се навикнавме на слики од некогаш градовите со метежи да станат градови без луѓе. Бидејќи транспортните центри и туристичките атракции останаа празни и целосно затворени се појави и една позитивна работа.

Нивото на загадување падна на некои од најниските нивоа забележани во последните децении, во голема мера благодарение на привременото намалување на главните извори на емисии како автомобили, воздушни патувања и индустрија. Ново видео од НАСА покажа колку остра беше промената и ни дава увид во тоа како би изгледала 2020 година без пандемијата.

НАСА користи компјутерски модели за да проучи и предвиди како нашата Земја ќе биде погодена од одредени услови, како што се температурни промени, природни катастрофи и емисии на јаглерод. Овие модели претпоставуваат дека, во голема мера, нашите навики остануваат исти од година во година. Па, што се случува со моделите кога целиот свет драстично го менува своето однесување во период од неколку недели?

Видеото открива како може да се забележи прогресијата на пандемијата преку ненадејни промени во емисиите на азот диоксид – или NO2 – обичен загадувач предизвикан од патувања и индустрија. Емисиите на NO2 значително опаднаа бидејќи градовите и земјите започнаа да воведуваат карантин а моделот Geos на НАСА покажува колкаво влијание имаше тоа врз атмосферата.

Споредувајќи го моделот за тоа како емисиите би напредувале во 2020 година, доколку животот продолжеше нормално со моделите на реално загадување забележани од сателитите оваа година, моделот може да покаже дека емисијата на NO2 опадна за речиси две третини во областите поради пандемијата.

Моделот покажува како емисиите во Кина почнаа да паѓаат во јануари, мерејќи околу 60% помалку од она што го предвидуваше моделот за тоа време од годината. Како што вирусот се шири во Европа, таму емисиите паѓаат со слични стапки, со тоа што Мадрид исто така регистрира 60% помалку емисии на NO2 отколку што се предвидуваше. Во Соединетите Држави, вкупното исклучување на Њујорк – најтешко погодената област за време на првиот бран – забележа опаѓање на емисиите во градот за 45%, при што 50 од 61 американски град анализирани според моделот покажуваат емисија на NO2 намалена помеѓу 20-50 %.