Машина за средување жива ограда, која едноставно ти е мерак да гледаш како работи

Наместо рачните ножици и неколку дена малтретирање, живата ограда ја скоцка за 1 минута.