Маска за коронавирус… Чекај, чекај, како?

Типот си има маска за коронавирусот и знае како да си ја намести :).