Маскотата се заљуби во една девојка на трибините и се обиде да ја освои на прилично креативен начин

Но, девојката не е толку лесна да падне на некакво си мало и слатко меченце.