Мажиштето со живо јајце ќе ви покаже колку е силен

Видеото несакајќи стана многу смешно. Која е веројатноста да се случи ова?