Мажот ја фати жената на дело како си ги прави ноктите на маникир, а на сметката имаат само 17 долари

На почеток ситуацијата изгледа проста, но разговорот отрки еден друг момент. Еве ја приказната:

Мажот ставил софтвер за следење на телефонот на жената преку GPS. Сакал да дознае што прави и каде шета. Проблемот е што од нив двајцата само жената работи и зрааботува, а тој долго време бара работа. Затоа на сметката имаат само 17 долари. Наместо нокти, жената можела да купи храна за дома, а наместо следење преку GPS, мажот можел да бара работа. Кој е помалку крив, останува секој сам да си заклучи.