Мажот ја напуштил, но не си ги собрал само куферите, туку сѐ, дури и вратите

Напуштената снима за да му покаже на светот со каков маж си имала работа.