Мажот ѝ подарил на жената силиконски грaди, но се договорил со хирургот да ѝ стават нешто внатре за да му биде верна

За да биде сигурен дека му е верна, тој во силиконот ставил и мал уред со кој преку GPS ќе може да ја следи каде оди.