Мажот нарачал пица, му ја донеле многу сиромашна, па реши да ја збогати… А жената…

Жената само мудро си молчи и го гледа што прави.