Мажот се крие од жената за да пишува со други жени, но ја потцени нејзината итрина

Не само што го фати дека пишува, туку и му ги прочита пораките.