Мажот со дебелите прости на шампионски начин се снајде како да го светне дното на тесната чаша

Жените имаат поелегантни прсти и миењето на дното на чашите не им е проблем, додека мажите мораат да се снаоѓаат.