Медицинската сестра и болниот (виц)

Медицинската сестра се наведнала над креветот на еден болен и му става инјекција. Болниот од соседниот кревет коментира на глас:
– Охо, какви здрави заби имате сестрооо!!!
– Како можете да дофрлате така господине? Па јас сум ви свртена со грб и вие воопшто не можете да ми ги видите забите… – вели сестрата и продолжува со својата работа.
– Со слаби заби, таков задник не се најадува!