Менаџерот на продавницата успеал да го заклучи крадецот внатре, а ова се моментите додека сите чекаат да дојде полицијата, но не и крадецот

Тој е решен да избега по секоја цена, но вратата е многу цврста.

Гледајте до крај!