Мераклија на пушење 90-то ниво

Лакомо створење :). Како во приказната со бабата која ја заклала кокошката што ѝ несела златни јајца.