Мислите дека вашата работа е лоша?

Гледајте што сѐ има во светот и размислете 2 пати. Господ да те чува од полошо, што вели народот.