Младата генерација има чуден начин на искажување на емоции

Премногу ситуации за толку краток период.