Младиот алпинист е цврст како камен, дури и се однесува така

Стана, си ја истресе прашината и како ништо да не било…