Младиот магационер прилично добро се движи низ рафтовите со кутии

Како да има тркалца на патиките…