Младо момче покажа максимално ниво на подлост

Што ли ќе биде од него кога ќе порасне, со ваков ум?