Ммм… да, ова значи дека ќе работам од дома денес

Е ова е снег, а не нашето!