Многу јак гол во хокеј и овој удар е сосема легален и дозволен

Никој не очекуваше гол во горниот агол и тоа од зад голот.