Многу едноставна, но многу чудна оптичка илузија, која можете да си ја направите и дома

Илузијата станува особено чудна кога и пенкалото ќе замеша прсти.