Многу корисен електромотор каков што треба да има во секоја гаража

Уште едно мало, полно фрижидерче до него и на меракот му нема крај :).