Многу луѓе мислат дека палецот ми е лажен, а не ми е јасно зошто?!

Како ви изгледа вам, лажен е или вистински?