Мојата мачка едноставно не знае да пие млеко

Обично оваа способност им е вродена на мачките, но не и на оваа мачка…