Модерните проблеми бараат модерни решенија

Додека децата порано земаа автограми, денешните сакаат селфи со познатите личности.