Моето куче е најубаво од сите кучиња во паркот

Погледнете како си играме со топчето.