Моето маче мисли дека сум тесто

Освен мачето и многу други гледачи би сакале да помесат малку.