Моите цели за новата година (виц)

Ова е листа на моите цели за новата година, од претходните 5 години:
2017: да ослабам 5 кила.
2018: да ослабам 7 кила.
2019: да ослабам 10 кила.
2020: да ослабам 15 кила.
2021: да ослабам 20 кила.
2022: да се борам против стандардите за убавина, наложени од ова материјалистичко општество!