Молерисување соба на брз и современ начин

Погледнете како се прави тоа во денешно време, каде што молерите имаат на располагање секакви алатки и знаење од вакви видеа.