Момчето целосно „откачи“, што дури луѓето почнаа да се сомневаат дека е човек

Има нешто скршено овде?